Ostrowiecki   Serwis   Komputerowy

Warunki sprzedaży wysyłkowej

W chwili obecnej nie udostępniamy na stronie bezpośredniej możliwości dokonywania zakupów / zamówień wysyłkowych, a prezentowana oferta ma charakter informacyjny. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zakupem produktów z naszej oferty i przewidujemy dla nich możliwość wysyłki prosimy o kontakt mailowy na adres serwis(at)szamani.it w celu omówienia szczegółów. Prosimy w mailu o podanie kodu oferty, którą jesteście Państwo zainteresowani.
Istnieje możliwość wystawienia aukcji i sprzedaży wybranego produktu za pośrednictwem serwisu allegro.pl, jednak jego cena zostanie powiększona o koszty obsługi aukcji tj. 6% wartości.
Nie wysyłamy produktów za pobraniem - jedynie płatność gotówką w sklepie stacjonarnym lub przedpłata na konto (wpłaty można dokonać na dowolnej poczcie bez dodatkowej prowizji; konto w Banku Pocztowym).

Ogólne zasady dla przesyłek wysyłkowych:

W przypadku sprzedaży wysyłkowej dla osób prywatnych czas na zwrot produktu wynosi 14 dni

Adres do zwrotu:
FHU BUBA
Trzeciaków 35a
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać drogą pocztową na adres siedziby firmy, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@onecik.pl.

Klient ma prawo zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany.

Za Klienta uważa się osobę nieprowadzącą działalności gospodarczej, dlatego jeśli produkt/usługa została nabyta w związku z prowadzeniem własnej działalności, nie przysługuje prawo opisane powyżej, chyba że strony ustaliły inaczej w trakcie negocjacji.

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie niezmienionym. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, ponosi Konsument.
Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Do przesyłki należy dołączyć odpowiednio wypełniony formularz zwrotu oraz oryginał dokumentu zakupu (paragon) oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

Zwrotem nie są objęte podzespoły zamawiane na potrzeby naprawy sprzętu dostarczanego przez Kupującego stanowiących jego integralną część np. płyty główne oraz podzespoły i towary oznaczone jako uszkodzone / nietestowane o czym Kupujący został poinformowany w opisie produktu.

Zerwanie naklejek zabezpieczających (stickery z numerami seryjnymi) przed otwarciem obudowy powoduje automatyczną utratę prawa do zwrotu jak i reklamacji.

Reklamacje:

Wraz z towarem Kupujący otrzymuje kartę gwarancyjną stanowiącą podstawę do późniejszej reklamacji. Reklamowany towar należy dostarczyć wraz z wypełnioną kartą gwarancyjną do siedziby Sprzedającego będącej miejscem zakupu towaru lub wysłać bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego:

F.H.U. "BUBA"
ul. Trzeciaków 35a
27-400 Ostrowiec Św.
tel: 41 248 24 00

- na rozpatrzenie reklamacji Sprzedający ma 14 dni roboczych od momentu otrzymania towaru wysłanego przez Klienta.
- Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.
- Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.
- Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia

Ważne:
- Sprzęt musi być zapakowany w sposób umożliwiający bezpieczny transport do serwisu.
- Przesyłany sprzęt powinien być kompletny (włączając w to akcesoria mające wpływ na funkcjonalność sprzętu lub mogące być jedną z przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu).
- Klient w przypadku zgłoszenia tytułem gwarancji zobowiązany jest do dołączenia kserokopii faktury zakupu lub paragonu, oryginalnej karty gwarancyjnej (jeżeli produkt posiada takową) oraz szczegółowego opisu usterki oraz informacji o okolicznościach jej występowania.

W przypadku nieuzasadnionych reklamacji, lub wynikających z niewłaściwego użytkowania sprzętu, błędów oprogramowania lub uszkodzeń mechanicznych - zastrzegamy sobie możliwość pobrania opłaty za czynności serwisowe, przekraczające zakres reklamacji.

Oferta - Laptopy, komputery, części i akcesoria

Witamy w naszym sklepie. Prezentujemy tutaj naszą ofertę laptopów, komputerów, części oraz usług. Jeśli interesuje Cię coś z poniższej oferty zapraszamy do sklepu stacjonarnego lub do kontaktu. Niektóre części wysyłkowo sprzedajemy tylko serwisom komputerowym.

Kategoria:
Start
Popularne zapytania:
Lenovo Z510 · Lenovo Z710 · Lenovo G50-30 · Lenovo G510 · Lenovo G580 · Lenovo G500s · Lenovo Y580 ·
· 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 ·
Dostępne produkty:
· 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 ·
© 2016 MAcSi & InfoNetsc.pl  ·  Wszelkie prawa zastrzeżone  ·  Zaprojektowano i wykonano w mieście nad Kamienną ;)